Velforeningen

Vi har en egen Velforeningen i borettslaget vårt bestående av leder og to medlemmer. Velforeningen velges av generalforsamlingen i borettslaget.

Velforeningen er organisasjonsmessig underlagt styret i borettslaget, og utfører arbeid etter egen instruks. Styret kan for øvrig pålegge Velforeningen oppgaver i tillegg til det som er nevnt i instruksen. Velforeningen rapporterer til utpekt kontaktperson i styret.