Etter snart tre års saksbehandling foreligger endelig en avgjørelse på søknaden om nedsatt hastighet i Reppevegen. I søknaden fra borettslaget ble det fremmet ønske om 30 km-sone på strekningen krysset Vikelvveien/Reppevegen til kryss Reppevegen/Osvegen, men slik ble det ikke.

Etter vedtak i formannskapet skal eksisterende skiltpunkt for 30 km-sone i Reppevegen flyttes 50 m nedenfor innkjøringen til Ranheimshøgda. I tillegg skal det etableres en fartspute i krysset Reppevegen/Ranheimshøgda. Miljøpartiet de grønne fremmet på vegne av SV forslag i tråd med søknaden fra borettslaget. Ved votering fikk dette forslaget fire stemmer; to fra Høyre, en hver fra MDG og SV. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og FrP stemte i mot. Takk til Høyre, MDG og SV!