Containere til høstryddingen kommer i uke 38. Det settes ut containere i Osvn v/HC-parkeringen og i Ranheimshøgda v/nnkjøringen til P-plassen nedenfor vaktmestergarasjen.

Containere settes ut mandag 16. september 2019 om morgenen og hentes siste gang mandag 23. september 2019 ca. kl 0700. Skulle containerene bli fulle i løpet av uken, hentes de, tømmes og settes tilbake.

Styret minner om at farlig avfall ikke må kastes i containerene. Er du i tvil om hva som er farlig avfall, finner du informasjon om det på hjemmesiden til Trondheim renholdsverk, www.trv.no under fanen «Slik sorterer du».