Etter gjentatte purringer velger ledelsen i Grunnarbeid AS  å ikke svare. Dette til tross for å ha innrømmet garantiansvar, påpekt feil og mangler ved utførelsen og planlagt oppstart av arbeidene.

Grunnarbeid AS fikk frist til utløpet av uke 32/2018 til å svare. Når firmaets ledelse forholder seg passiv og ikke svarer på henvendelser, skaper det selvsagt grunnlag for spekulasjoner. Nå overlates saken til advokat for å vurdere hva som skal skje videre.