Etter som arbeidet med omlegging av Reppevegen går fremover, blir det også klart hvordan fremtidig veitrase blir og hvilke behov som gjør seg gjeldene for å sikre området mot Reppevegen.

Utbygger setter opp mur fra krysset Vikelevveien/Reppevegen og frem til trafokiosken. Høyden på muren vil variere, men blir ca 3,6 meter på det høyeste. Dette området sikres av utbygger med et to meter høyt gjerde forankret i muren.

Imidlertid blir det atskillig flere høydemeter ovenfor muren opp til nabogrensen vår. Området fra eksisterende gjerde mot Vikelvveien og et stykke frem mot stien gjennom borettslaget somn ender ut i Reppevegen må sikres. Skråen er 1:2, noe som tilsier at det er bratt. Det blir ingen sikring nede langs veien.

Det er ingen krav til sikring, men styret ønsker å sikre området. Styret vurderer planting av hekk oppsett av et enkelt, midlertidig gjerde mens hekken vokser til (3 – 5 år) og vil ivareta sikringen mot Reppevegen.