Ranheimshøgda borettslag

Ranheimshøgda borettslag er et middelstort borettslag i Trondheim – fordelt på to boområder – Osvegen og Ranheimshøgda – bestående av i alt 72 boenheter. 

Ranheimshøgda borettslag

Ranheimshøgda borettslag er et middelstort borettslag i Trondheim – fordelt på to boområder – Osvegen og Ranheimshøgda – bestående av i alt 72 boenheter. 

Ranheimshøgda borettslag

Ranheimshøgda borettslag er et middelstort borettslag i Trondheim – fordelt på to boområder – Osvegen og Ranheimshøgda – bestående av i alt 72 boenheter. 

Ranheimshøgda borettslag

Ranheimshøgda borettslag er et middelstort borettslag i Trondheim – fordelt på to boområder – Osvegen og Ranheimshøgda – bestående av i alt 72 boenheter. 

Ranheimshøgda borettslag

Ranheimshøgda borettslag er et middelstort borettslag i Trondheim – fordelt på to boområder – Osvegen og Ranheimshøgda – bestående av i alt 72 boenheter. 

Ranheimshøgda borettslag

Ranheimshøgda borettslag er et middelstort borettslag i Trondheim – fordelt på to boområder – Osvegen og Ranheimshøgda – bestående av i alt 72 boenheter.

Ranheimshøgda borettslag

Ranheimshøgda borettslag er et middelstort borettslag i Trondheim – fordelt på to boområder – Osvegen og Ranheimshøgda – bestående av i alt 72 boenheter.

Praktisk informasjon:

  • Styret takker alle som har deltatt i dugnaden. Det synes!
  • UTSATT! ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2020 ER UTSATT, NY DATO KUNNGJØRES SENERE
  • Legg kun avfall som passer i sjakten på søppelstasjonen. Det er ikke greit å forlate sjakten full av avfall som blokkerer nedløpet uten å varsle. Ved problemer ta kontakt med styret
  • Bruker er selv ansvarlig for å bytte batteri til fjernkontroll garasjeporter og bytte fjernkontroll hvis den går i stykker. Det samme gjelder batteri for de som har postkasse med elektronisk lås
  • Garasjeportene må ikke åpnes med fjernkontroll uten at man har fri sikt til porten. Det har vært noen nestenuhell som kunne forårsake skade på på person og materiell
  • Planer om ombygging, plassering av lyspunkt eller markiser? Sjekk Beboer-info 3.1
  • Mistet brikke til søppelcontainere? Ny kan bestilles via hjemmesiden til  Trondheim renholdsverk/nedgravde løsninger/bestill brikke, se www.trv.no 

Siste nyheter

Grunnarbeid Service AS har betalingsproblemer

Styret viser til oppslag i Adresseavisen 22. august 2018 hvor det fremgår at Grunnarbeid Service AS har likviditetsproblemer og mest sannsynlig vil melde oppbud. Styret har derfor kontaktet advokat for å ivareta borettslagets interesser i saken.

les mer

Trafikksikkerhetstiltak Reppevegen

Det tok nesten tre år å få svar på søknad om nedsatt hastighet på en utsatt veistrekning. Beslutningen ble heller ikke som ønsket, men takk til Høyre, MDG og SV som hadde satt seg inn i saken og stemte imot innstillingen fra rådmannen. Saksbehandlingstiden er ikke unik: Det er bare snart fire år siden styret første gang søkte om å få utbedret fortauskanten langs Osvegen slik at vannet renner dit det skal! Byråkratiet arbeider langsomt, men sikkert! Det skal de ha.

les mer

Bruk av ballbingen

På porten inn til ballbingen er det skilt som viser i hvilke tidsrom ballbingen kan benyttes. Utenom disse tidene skal ballbingen normalt stengt.

les mer

Utbygging og finansiering av E6 mellom Ranheim og Åsen

Samferdselsdepartementet la i statsråd 11. april 2018 fram forslag om utbygging og finansiering av E6 mellom Ranheim og Åsen i Trøndelag. Prosjektet er totalt ca. 42 km langt og skal bygges som firefelts vei med en fartsgrense på 110 km/t. Etter lokalpolitiske ønsker skal prosjektet delvis finansieres med bompenger. Det er avtalt med Nye Veier AS at utbyggingen skal foretas innenfor en samlet ramme på om lag 13,2 milliarder kroner. Forventet kostnad for utbyggingen er på om lag 11,5 milliarder kroner. Det er lagt til grunn en bompengeandel på 53,6 %.

les mer

Været

I dag:
11°
Fair
03:5222:36 CEST
WedThu
min 1°C
15/6°C