Ranheimshøgda borettslag

Ranheimshøgda borettslag er et middelstort borettslag i Trondheim – fordelt på to boområder – Osvegen og Ranheimshøgda – bestående av i alt 72 boenheter. 

Ranheimshøgda borettslag

Ranheimshøgda borettslag er et middelstort borettslag i Trondheim – fordelt på to boområder – Osvegen og Ranheimshøgda – bestående av i alt 72 boenheter. 

Ranheimshøgda borettslag

Ranheimshøgda borettslag er et middelstort borettslag i Trondheim – fordelt på to boområder – Osvegen og Ranheimshøgda – bestående av i alt 72 boenheter. 

Ranheimshøgda borettslag

Ranheimshøgda borettslag er et middelstort borettslag i Trondheim – fordelt på to boområder – Osvegen og Ranheimshøgda – bestående av i alt 72 boenheter. 

Ranheimshøgda borettslag

Ranheimshøgda borettslag er et middelstort borettslag i Trondheim – fordelt på to boområder – Osvegen og Ranheimshøgda – bestående av i alt 72 boenheter. 

Ranheimshøgda borettslag

Ranheimshøgda borettslag er et middelstort borettslag i Trondheim – fordelt på to boområder – Osvegen og Ranheimshøgda – bestående av i alt 72 boenheter.

Ranheimshøgda borettslag

Ranheimshøgda borettslag er et middelstort borettslag i Trondheim – fordelt på to boområder – Osvegen og Ranheimshøgda – bestående av i alt 72 boenheter.

Siste nyheter

Praktisk informasjon:

 

  • Flere e-postkontoer ble deaktivert 19. august 2019 og blir IKKE besvart etter denne dato, se nyheter
  • Ikke glem garasjen! 
  • Bruker er selv ansvarlig for å bytte batteri til fjernkontroll garasjeporter og bytte fjernkontroll hvis den går i stykker. Det samme gjelder batteri i de som har postkasse med elektronisk lås
  • NB! Garasjeportene må ikke åpnes med fjernkontroll uten at man har fri sikt til porten. Det har vært noen nestenuhell som kunne forårsake skade på på person og materiell
  • Planer om ombygging, plassering av lyspunkt eller markiser? Sjekk Beboer-info 3.1
  • Mistet brikke til søppelcontainere? Ny kan bestilles via hjemmesiden til  Trondheim renholdsverk/nedgravde løsninger/bestill brikke, se www.trv.no 

 

Trafikksikkerhetstiltak Reppevegen

Det tok nesten tre år å få svar på søknad om nedsatt hastighet på en utsatt veistrekning. Beslutningen ble heller ikke som ønsket, men takk til Høyre, MDG og SV som hadde satt seg inn i saken og stemte imot innstillingen fra rådmannen. Saksbehandlingstiden er ikke unik: Det er bare snart fire år siden styret første gang søkte om å få utbedret fortauskanten langs Osvegen slik at vannet renner dit det skal! Byråkratiet arbeider langsomt, men sikkert! Det skal de ha.

les mer

Utbygging og finansiering av E6 mellom Ranheim og Åsen

Samferdselsdepartementet la i statsråd 11. april 2018 fram forslag om utbygging og finansiering av E6 mellom Ranheim og Åsen i Trøndelag. Prosjektet er totalt ca. 42 km langt og skal bygges som firefelts vei med en fartsgrense på 110 km/t. Etter lokalpolitiske ønsker skal prosjektet delvis finansieres med bompenger. Det er avtalt med Nye Veier AS at utbyggingen skal foretas innenfor en samlet ramme på om lag 13,2 milliarder kroner. Forventet kostnad for utbyggingen er på om lag 11,5 milliarder kroner. Det er lagt til grunn en bompengeandel på 53,6 %.

les mer

Stengning av vanntilførsel

Vannet stenges fredag 13. april 2018 i tidsrommet kl 0900 – 1400 ifm utbedring av vannlekkasjen. Berørte boenheter informeres via lapp i postkassen og oppfordres til å tappe opp nødvendig forbruksvann.

les mer