Styret viser til protokoll fra styremøte 19. februar 2019 hvor saken er omtalt. En orientering om IN-ordningen fremgår av vedlagte brosjyre.

IN-ordningen har tidligere vært forbeholdt nyetableringer av boretteslag. Nå er det åpnet for å kunne inngå avtale også i etablerte borettslag.

Eiendomsmeklere annonserer med IN-ordning i prospektene. Men de forteller som regel bare de positive sidene. IN står for individuell nedbetaling av fellesgjeld. Det kunne like gjerne hete Ikke Nedbetal, melder Forbrukerrådet. Individuell nedbetaling vil si at du selv kan styre hvordan du betaler ned fellesgjelden, akkurat som om det skulle vært et ordinært lån, det vil si: Du kan betale ned mer og fortere, du kan betale ned alt på en gang, men du kan ikke droppe nedbetalingene. Det er mange som har en irrasjonell frykt for fellesgjeld, men det er mange gode grunner til å ikke betale ned fellesgjeld, f. eks er man ikke personlig ansvarlig.