Historien vår

composeRanheimshøgda borettslag ble stiftet på konstituerende generalforsamling 28. november 1983 på Fykenborg, Reppe. Fagforeningsformann Ragnar Steinstad, som også ledet forhandlingene med Norske Skogindustrier A/S, ledet møtet. På møtet var 89 beboere til stede. Det ble tegnet 67 andeler a kr 100,-. De resterende andelene ble tegnet inne utgangen av mars 1984.

Generalforsamlingen besluttet at navnet skulle være Ranheimshøgda borettslag. På generalforsamlingen ble borettslagets første styre valgt. Styret besto av Arild Madsø, formann, og styremedlemmene Helge Sætervold, Liv H Myhre og Torstein Hårsaker.

Det første styremøtet ble avviklet 2. desember 1983. her ble det bol a besluttet at styremøtene skulle gå på omgang blant styremedlemmene. Denne tradisjonen er holdt i hevd inntil dags dato.

17. februar 1984 – på ekstraordinær generalforsamling – ble det bestemt å kjøpe Reppe-feltet med i alt 72 leiligheter, 56 garasjer og 36 136,5 m2eiendomsgrunn [1] av Norske Skogindustrier A/S. Kjøpesummen var på 27 mill kr. Det ble vedtatt at innskuddet skulle være kr 100 000,-. Husleien ble fastsatt til kr 2 700,- pr mnd, mens garasjeleien ble på kr 75,- pr mnd. Kreditkassen, Trondheim, ble valgt til lagets forretningsfører.

Bakgrunn for kjøpet var at Norske Skogindustrier A/S (NSI) i 1983 ønsket å selge Ranheim Papirfabrikk til M Peterson & Søn. Boligene ville ikke inngå i salget, men NSI ville selge alle eiendommene på Ranheim samlet eller enkeltvis. Beboerne bestemte seg for å opptre som en samlet kjøpergruppe. Det valgt et eget forhandlingsutvalg til å forhandle med NSI. Lånesøknad ble framsendt banken 10. november 1983. Søknaden ble i første omgang avslått, men etter et møte i Kommunal- og arbeidsdepartementet med daværende kommunalminister Arne Rettedal ble det fart i sakene, og lånesøknaden ble innvilget.

Borettslagets boligmasse består av 72 rekkehusleiligheter oppført i perioden 1975-76 for NSI, som et ledd i bedriftens personalpolitikk. Hver leilighet er på 114 mbrutto og 97 mnetto boareal. I hver av de 18 husene er det 4 leiligheter. Bygningene er oppført i betong og teglstein på 2 plan.