Styret viser til oppslag i Adresseavisen 22. august 2018 hvor det fremgår at Grunnarbeid Service AS har likviditetsproblemer og mest sannsynlig vil melde oppbud.  Styrets mistanke om årsaken til at arbeidene ikke er påbegynt har vært berettighet.

Styret har derfor kontaktet avdvokat for å ivareta borettslagets interesser. Videre har styret kontaktet TOBB for å få oversikt over alle utgifter som borettslaget er påført under oppfølging av saken, herunder stipulerte kostnader for å utbedre feilene med belegningstein og kostnader til «lukking» av prøveområdene.

Styret vil også undersøke om det er andre forhold som har bidratt til situasjonen borettslaget nå uforskyldt synes å være kommet i. Møte med advokat er berammet til mandag 27. august 2018.