Oppmerking av P-plasser

Det blir oppmerking av P-plasser i morgen, onsdag 28. juni 2017. Arbeidene utføres av Trafikkservice AS i løpet av formiddagen. Arbeidene er væravhengige (krever tørt underlag). Målene på P-plassene blir 5 x 2,3 m, mens HC-parkeringsplasser blir 6 x 4,5 m. Det må være...

Nye velkomstskilt

Styret har bestilt nye velkomstskilt. Skilt blir plassert v/innkjøring til øvre parkeringsplan i Osvegen og ved innkjøringen til Ranheimshøgda. Velkomstskiltene blir satt opp så snart fundamentering og strøm er klart. De nye velkomsskiltene blir ser slik...

Orientering om fremdriften

Steinleggerne ligger nå ca en uke etter planen. Forsinkelsen skyldes manglende levering av stein. Planlagt ferdigstillelse er nå 14. juni 2016. Rehabilitering av garasjer, drenering  og forsterkning av parkeringsarealene går etter planen. Igangsettings- og...

Midlertidig parkering

Det er nå åpnet for parkering i tidsrommer kl 1530 – 0700 hverdager og i helger hele døgnet på nedre parkeringsplass i Ranheimshøgda. Det oppfordres til skråparkering med bilfronten ut mot Reppevegen. Kjøring skjer på eget anmsvar og det utvises til forsiktighet...