Oppmerking av P-plasser

Det blir oppmerking av P-plasser i morgen, onsdag 28. juni 2017. Arbeidene utføres av Trafikkservice AS i løpet av formiddagen. Arbeidene er væravhengige (krever tørt underlag). Målene på P-plassene blir 5 x 2,3 m, mens HC-parkeringsplasser blir 6 x 4,5 m.

Det må være bilfritt på P-plasser utendørs. Alle kjøretøy som står ute må derfor flyttes mens arbeidende pågår. Arbeidene vil være avsluttet i løpet av dagen.

Oppmerkingen er tørr og kan kjøres på når sperringene er fjernet (etter ca 15 min). Trondheim Parkering KF gjennomfører ikke kontroll i borettslaget på dagtid denne dagen.

Styret beklager kort varslingsfrist, men fikk selv først varsel i dag. Det er informert ved dør-til-dør aksjon tirsdag 27. juni 2017 ettermiddag og ekstra nyhetsbrev sendt kl 2100 samme dag.

Nye velkomstskilt

Styret har bestilt nye velkomstskilt. Skilt blir plassert v/innkjøring til øvre parkeringsplan i Osvegen og ved innkjøringen til Ranheimshøgda.

Velkomstskiltene blir satt opp så snart fundamentering og strøm er klart.

De nye velkomsskiltene blir ser slik ut

Midlertidig stengning øvre parkeringsareal i Osvegen

Som informert om tidligere i år har Renholdsverks tømmebil problemer med adkomst til søppelcontainere i Osvegen. I mellomtiden har tømming av containere skjedd fra innkjøringe til Trøa 15.

Adkomsten til øvre parkeringsareal må derfor utbedres. Arbeidet starter torsdag 26. januar 2017 kl 0830 og planlegges avsluttet innen kl 1430 samme dag. I dette tidsrommer må adkomsten påregnes å være stengt. Alle som trenger bilen i det aktuelle tidsrommet må hente ut bilen senest innen kl 0830.

Midlertidig stengning på dagtid – parkeringplass mellom Osvegen og Ranheimshøgda

images-2Entreprenør har varslet om at parkeringsplassen mellom Osvegen og Ranheimshøgda  holdes stengt fra torsdag 24. november kl 0800 – 25. november 2016 kl 1600 (på dagtid).  

Det kan derfor bli endringer, og styret viser til oppsatte sperringer og informasjon fra entreprenør og utsendt e-post til alle eiere 23. november 2016. Det er også lagt ut lapp på parkerte biler.

De som har garasjeplasser bes om å benytte disse, slik at det blir flest mulig overflateplasser tilgjengelig under stengeperioden.

 

Orientering om fremdriften

fremdriftsplan ganttSteinleggerne ligger nå ca en uke etter planen. Forsinkelsen skyldes manglende levering av stein. Planlagt ferdigstillelse er nå 14. juni 2016.

Rehabilitering av garasjer, drenering  og forsterkning av parkeringsarealene går etter planen. Igangsettings- og rivingstillatelse foreligger. Avklaring med Trondheim Renholdsverk om miljøsanering skjer senest mandag 13. juni.2016. Da er detklart for riving av overdelen i nedre garasjerekke.

HENT AS holder på med feilretting. Altbygg holder på med utbedring av trapper, betongsaging og innsetting av vinduer i gavlvegger. Når det er avslutettet starter maling av grunnmurene.

Mestertak AS har skiftet bodtakene i midtre Ranheimshøgda. Det gjenstår to bodtak i nedre Ranheimshøgda.

Midlertidig parkering

ParkeringsskiltDet er nå åpnet for parkering i tidsrommer kl 1530 – 0700 hverdager og i helger hele døgnet på nedre parkeringsplass i Ranheimshøgda. Det oppfordres til skråparkering med bilfronten ut mot Reppevegen. Kjøring skjer på eget anmsvar og det utvises til forsiktighet pga manglende autovern.

Det synes som om parkeringen løser seg takket være tålmodige andelseiere og anleggsarbeidere som legger forholdene til rette på beste måte. Vi har nå nådd toppen på parkeringsplasser som er under arbeid. Når det er ferdigstøpt gulv i nedre garasjerekke i Ranheimshøgda, er planen å ta garasjeplassene i midlertidig bruk i begrensede tidsrom.