Stengning av vanntilførsel

Det vises til tidligere informasjon om vannlekkasjen i Osvegen. Som mange sikkert har fått med seg, pågår det gravearbeider mellom Osvegen 5 og 7 og at det renner vann  nedover Osvegen. Det er registrert brudd på vannledningen inn til borettslaget på borettslagets...

Vannlekkasje

Det er over lengre tid registrert vannlekkasje mellom Osvn 5 og 7. Lekkasjen er lokalisert mellom husene i skråning ned fra veien. Gravearbeider starter tirsdag 10. april 2018 med formål å avdekke og stoppe lekkasjen. Det er i skrivende stund ikke klarlagt hvor lang...

Snø og is i garasjeportåpningene – del 2

Styret orienterte om saken første gang her på hjemmesiden 21. februar 2018. Flere porter står delvis åpne. Årsaken er snø i overgangen mellom uteområde og garasje som medfører at porten går tilbake i ¾ lukket stilling. Snøen må fjernes i overgangen dersom det oppleves...

Fare for glatte partier!

Det er varierende vær og temperaturer om dagene. Regn og nedbør kan plutselig fryse. Tilførselsveier og gatetun ble strødd i kveld. |br] Styret oppfordrer derfor alle til å være ekstra varsom i og ved trapper og foran postkassestativene. TA kontakt med vaktmester ved...