Invitasjon til Quizkveld AVLYST GRUNNET MANGLENDE PÅMELDING

Velforeningen inviterer til Quiskveld på Land og Strand onsdag 5. september 2018 kl 1900.

Land og Strand arrangerer hver onsdag kveld quiz med gode priser på mat og drikke. Quiz´n er organisert som en lagkonkurranse. Hvert lag kan bestå av inntil seks personer. Det er ikke nødvendig at laget har så mange deltakere; de kan stille med det antallet som ønskes. Får borettslaget til å stille et eller flere lag?

Ikke nøl, meld deg på til Nina eller Ann-Kristin i Ranheimshøgda 11D /Ranheimshøgda 1C eller til på e-post velforeningen@ranheimshogda.no

 

 

 

Grunnarbeid Service AS har betalingsproblemer

Styret viser til oppslag i Adresseavisen 22. august 2018 hvor det fremgår at Grunnarbeid Service AS har likviditetsproblemer og mest sannsynlig vil melde oppbud.  Styrets mistanke om årsaken til at arbeidene ikke er påbegynt har vært berettighet.

Styret har derfor kontaktet avdvokat for å ivareta borettslagets interesser. Videre har styret kontaktet TOBB for å få oversikt over alle utgifter som borettslaget er påført under oppfølging av saken, herunder stipulerte kostnader for å utbedre feilene med belegningstein og kostnader til «lukking» av prøveområdene.

Styret vil også undersøke om det er andre forhold som har bidratt til situasjonen borettslaget nå uforskyldt synes å være kommet i. Møte med advokat er berammet til mandag 27. august 2018.

 

 

Status belegningsstein i gatetunene

Etter gjentatte purringer velger ledelsen i Grunnarbeid AS  å ikke svare. Dette til tross for å ha innrømmet garantiansvar, påpekt feil og mangler ved utførelsen og planlagt oppstart av arbeidene.

Grunnarbeid AS fikk frist til utløpet av uke 32/2018 til å svare. Når firmaets ledelse forholder seg passiv og ikke svarer på henvendelser, skaper det selvsagt grunnlag for spekulasjoner. Nå overlates saken til advokat for å vurdere hva som skal skje videre.