Grunnarbeid Service AS har betalingsproblemer

Styret viser til oppslag i Adresseavisen 22. august 2018 hvor det fremgår at Grunnarbeid Service AS har likviditetsproblemer og mest sannsynlig vil melde oppbud.  Styrets mistanke om årsaken til at arbeidene ikke er påbegynt har vært berettighet. Styret har derfor...

Status belegningsstein i gatetunene

Etter gjentatte purringer velger ledelsen i Grunnarbeid AS  å ikke svare. Dette til tross for å ha innrømmet garantiansvar, påpekt feil og mangler ved utførelsen og planlagt oppstart av arbeidene. Grunnarbeid AS fikk frist til utløpet av uke 32/2018 til å svare. Når...

Trafikksikkerhetstiltak Reppevegen

Etter snart tre års saksbehandling foreligger endelig en avgjørelse på søknaden om nedsatt hastighet i Reppevegen. I søknaden fra borettslaget ble det fremmet ønske om 30 km-sone på strekningen krysset Vikelvveien/Reppevegen til kryss Reppevegen/Osvegen, men slik ble...

Bruk av ballbingen

Styret mottar fra tid til annen klage på støy fra ballbingen etter «stengetid» På porten inn til ballbingen er det angitt når ballbingen kan nyttes. Utenom dette tidsrommet skal det være ro i ballbingen. Styret har imidlertid ingen mulighet til å følge opp...