Styret mottar fra tid til annen klage på støy fra ballbingen etter «stengetid»

På porten inn til ballbingen er det angitt når ballbingen kan nyttes. Utenom dette tidsrommet skal det være ro i ballbingen. Styret har imidlertid ingen mulighet til å følge opp dette, og henstiller derfor  til andelseiere som plages av støy utenfor åpningstiden selv å ta kontakt og be om at bruken opphører.