Ranheimshøgda borettslag

Ranheimshøgda borettslag er et middelstort borettslag i Trondheim – fordelt på to boområder – Osvegen og Ranheimshøgda – bestående av i alt 72 boenheter. 

Ranheimshøgda borettslag

Ranheimshøgda borettslag er et middelstort borettslag i Trondheim – fordelt på to boområder – Osvegen og Ranheimshøgda – bestående av i alt 72 boenheter. 

Ranheimshøgda borettslag

Ranheimshøgda borettslag er et middelstort borettslag i Trondheim – fordelt på to boområder – Osvegen og Ranheimshøgda – bestående av i alt 72 boenheter. 

Ranheimshøgda borettslag

Ranheimshøgda borettslag er et middelstort borettslag i Trondheim – fordelt på to boområder – Osvegen og Ranheimshøgda – bestående av i alt 72 boenheter. 

Ranheimshøgda borettslag

Ranheimshøgda borettslag er et middelstort borettslag i Trondheim – fordelt på to boområder – Osvegen og Ranheimshøgda – bestående av i alt 72 boenheter. 

Ranheimshøgda borettslag

Ranheimshøgda borettslag er et middelstort borettslag i Trondheim – fordelt på to boområder – Osvegen og Ranheimshøgda – bestående av i alt 72 boenheter.

Ranheimshøgda borettslag

Ranheimshøgda borettslag er et middelstort borettslag i Trondheim – fordelt på to boområder – Osvegen og Ranheimshøgda – bestående av i alt 72 boenheter.

Praktisk informasjon:

  • Bruker er selv ansvarlig for å bytte batteri til fjernkontroll garasjeporter og bytte fjernkontroll hvis den går i stykker. Det samme gjelder batteri i de som har postkasse med elektronisk lås
  • Det er brukers ansvar å holde garasjeportene fri for snø og is, samt sørge for å behandle gummilisten på portene med silikon slik at den ikke fryser fast
  • NB! Garasjeportene må ikke åpnes med fjernkontyroll uten at man har fri sikt til porten. Det har vært noen nestenuhell som kunne forårsake skade på på person og materiell
  • Saker som ønskes behandlet på ordinær generalforsamling må være styret i hende innen 15. mars 2019
  • Utsending av saksdokumenter til ordinær generalforsamling 2019 skjer senest 18. april 2019
  • Skiftende vær skaper tidvis glatte partier: Gå forsiktig i trapper og gangveier
  • Planer om ombygging, plassering av lyspunkt eller markiser? Sjekk Beboer-info 3.1.

   

  Siste nyheter

  Trafikksikkerhetstiltak Reppevegen

  Det tok nesten tre år å få svar på søknad om nedsatt hastighet på en utsatt veistrekning. Beslutningen ble heller ikke som ønsket, men takk til Høyre, MDG og SV som hadde satt seg inn i saken og stemte imot innstillingen fra rådmannen. Saksbehandlingstiden er ikke unik: Det er bare snart fire år siden styret første gang søkte om å få utbedret fortauskanten langs Osvegen slik at vannet renner dit det skal! Byråkratiet arbeider langsomt, men sikkert! Det skal de ha.

  les mer