Fare for glatte partier!

Det er varierende vær og temperaturer om dagene. Regn og nedbør kan plutselig fryse. Tilførselsveier og gatetun ble strødd i kveld. |br]
Styret oppfordrer derfor alle til å være ekstra varsom i og ved trapper og foran postkassestativene. TA kontakt med vaktmester ved behov for strøing.

Oppmerking av P-plasser

Det blir oppmerking av P-plasser i morgen, onsdag 28. juni 2017. Arbeidene utføres av Trafikkservice AS i løpet av formiddagen. Arbeidene er væravhengige (krever tørt underlag). Målene på P-plassene blir 5 x 2,3 m, mens HC-parkeringsplasser blir 6 x 4,5 m.

Det må være bilfritt på P-plasser utendørs. Alle kjøretøy som står ute må derfor flyttes mens arbeidende pågår. Arbeidene vil være avsluttet i løpet av dagen.

Oppmerkingen er tørr og kan kjøres på når sperringene er fjernet (etter ca 15 min). Trondheim Parkering KF gjennomfører ikke kontroll i borettslaget på dagtid denne dagen.

Styret beklager kort varslingsfrist, men fikk selv først varsel i dag. Det er informert ved dør-til-dør aksjon tirsdag 27. juni 2017 ettermiddag og ekstra nyhetsbrev sendt kl 2100 samme dag.

Utskifting av ytterdør

Nordan har satt i gang utskifting av ytterdører. Arbeidet startet opp i Osvegen 13 mandag 22. mai 2017. Det er Byggservice AS som er utførende entreprenør (UE).

Styret ble først torsdag 19. mai 2017 kjent med at UE var klar til å starte utskifting av ytterdører på mandag 22. mai 2017. Som det er informert om på hjemmesiden tidligere, skulle det varsles i god tid før arbeidene skulle begynne. Styret satte derfor helt klare krav til UE over hva som måtte være ivaretatt overfor andelseierne. Det ble meldt tilbake til styret at dette var ivaretatt, og styret ga derfor under tvil klarsignal til at firmaet kunne starte opp.

Imidlertid viser det seg at foringer til dør og sidefelt ikke er bestilt og/eller levert i samme farge som dørblad og sidefelt. Det er  uakseptable avvik. Styret blir kjent med ette i løpet av mandag ettermiddag, samme dag som arbeidene startet. Da har entreprenøren allerede montert nye dører og sidefelt i flere leiligheter. Entreprenøren ønsker nå å fortsette arbeidet med å montere dører og sidefelt for senere å komme tilbake for å ferdigstille foringer og listverk. Det betyr at entreprenør må inn i hver leilighet to ganger. Styret har foreløpig ikke akseptert denne løsningen og har derfor inntil videre stoppet arbeidene.

Både borettslaget og TOBB har havnet i en situasjon begge er uforskyldt i. Entreprenøren meldte fra til TOBB at de var klar til å starte arbeidet. Styret på sin side ble forsikret om at alt var klart. Det viste seg dessverre ikke å stemme. Nå viser det seg at kvalitetssikring av bestillingsrutiner og mottakskontroll har vært mangelfulle.

Styret beklager overfor de andelseiere som er berørt av dette. Informasjon om hva som skjer videre vil styret komme tilbake til så snart det foreligger nye opplysninger i saken.

Nye velkomstskilt

Styret har bestilt nye velkomstskilt. Skilt blir plassert v/innkjøring til øvre parkeringsplan i Osvegen og ved innkjøringen til Ranheimshøgda.

Velkomstskiltene blir satt opp så snart fundamentering og strøm er klart.

De nye velkomsskiltene blir ser slik ut

Ranheimspatrioten søker nye medlemmer

Ranheim, en by i byen, har gamle røtter som forstad til Trondheim. I dag står bydelen foran en sterk befolkningsvekst. Det foregår utbygging på flere steder,  som vitner om et attraktiv oppvekstområde for barn og unge.

Ranheimsfolket har alltid følt tilhørighet og vist støtte til sine ulike lokallag, men med en sterk befolkningsvekst vil disse verdiene sakte  kunne forvitres.

Ranheimspatrioten ønsker derfor å samle entusiasmen rundt hendelser i lokalmiljøet. De ønsker å støtte små og store breddeaktiviteter på Ranheim.

Du finner kontaktinformasjon og informasjon om Ranheimspatrioten på www.ranheimspatrioten.no

Midlertidig stengning øvre parkeringsareal i Osvegen

Som informert om tidligere i år har Renholdsverks tømmebil problemer med adkomst til søppelcontainere i Osvegen. I mellomtiden har tømming av containere skjedd fra innkjøringe til Trøa 15.

Adkomsten til øvre parkeringsareal må derfor utbedres. Arbeidet starter torsdag 26. januar 2017 kl 0830 og planlegges avsluttet innen kl 1430 samme dag. I dette tidsrommer må adkomsten påregnes å være stengt. Alle som trenger bilen i det aktuelle tidsrommet må hente ut bilen senest innen kl 0830.

Julehilsen fra styret

Det har vært en nytt travelt år som har stått i rehabiliteringens tegn. Ennå er ikke alle arbeider ferdige, og noen utomhusarbeider vil måttes tas til våren. De store arbeidene er imidlertid sluttført, men det gjenstår fortsatt noen uavklarte forhold. Neste år skal det gjenomføres ettårsbefaringer.

Styret vil takk alle for utvist fleksibilitet og tålmodighet under anleggsperioden, og ønsker alle en fredfull julehøytid og et godt fremgangsrikt nytt år.

Nyttårskonsert med The Brazz Brothers i Ranheim kirke

cover-300x300Ranheim menighetsråd innleder det nye året med nyttårskonsert med The Brazz Brothers i Ranheim kirke. Fredag 13. januar 2017 kl 1930 inviteres både troende og frafalne til en feiende konsert som vil gi gjenklang langt inn i de himmelske saler.

Kombiner en flott musikkopplevelse med en fin kveldstur i Guds frie natur! Her har du mulighet til å rehabilitere både kropp og sjel! Du kan lese mer om konserten på http://www.ranheimsavisa.no/index.php/kultur-fritid/1835-nyttarskonsert-i-ranheim-kirke 

Billetter kjøpes på www. billettservice.no eller i billettluken i Olavshallen (73 99 50 40).

Midlertidig stengning på dagtid – parkeringplass mellom Osvegen og Ranheimshøgda

images-2Entreprenør har varslet om at parkeringsplassen mellom Osvegen og Ranheimshøgda  holdes stengt fra torsdag 24. november kl 0800 – 25. november 2016 kl 1600 (på dagtid).  

Det kan derfor bli endringer, og styret viser til oppsatte sperringer og informasjon fra entreprenør og utsendt e-post til alle eiere 23. november 2016. Det er også lagt ut lapp på parkerte biler.

De som har garasjeplasser bes om å benytte disse, slik at det blir flest mulig overflateplasser tilgjengelig under stengeperioden.  

Ranheimshøgda borettslag

skrive-ikonRanheimshøgda borettslag
v/TOBB Eiendomsforvaltning AS
7005 Trondheim

Kontakt via epost | Kart over området

Twittret om Ranheimshøgda

No tweets found.